TA (Türkiye) Amatör Radyo Band Planı

1- 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunun 43 üncü Madde ve Geçici Madde 4 gereği, amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyenlere Amatör Telsizcilik Belgesi’ni düzenleme yetkisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Telsiz İşletme Müdürlüğüne 10 Mayıs 2009 tarihi itibariyle devredilmiştir.

2- Kanunun 36 ve 37 inci maddeleri kapsamında; frekans tahsisine ihtiyaç duyulmayan özel amaçlar için tahsis edilmiş frekans bandlarında ve çıkış gücünde çalışan, diğer sistemlerde elektromanyetik girişime sebep olmadan ve elektromanyetik girişime açık olarak kullanılan Kurumca belirlenen ilgili teknik düzenlemelere uygun telsiz cihaz ve sistemlerinin, herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kurulması ve kullanılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla 18/07/2009 tarihli ve 27292 sayılı Resmî Gazete’de Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği yayımlanmıştır. Amatör telsizcilerin kullanacakları cihaz ve sistemler (Amatör Telsiz Derneklerince kurulacak role cihazları hariç) Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği kapsamında olup, Kurumumuzdan herhangi bir izin alınmaksızın konu Yönetmelikte belirtilen frekans ve teknik kriterlere uyulmak kaydıyla amatör telsizciler tarafından kullanılacaktır.

Kaynak : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

TA Amatör Band Planı (PDF)

Amatör Radyo Band Planında Frekans Bandlarına İlişkin Açıklamalar (PDF)

Amatör Band Planındaki Emisyon Tipleri (PDF)

%d blogcu bunu beğendi: